General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Türkçe

Genel Tariff ve Ticaret Anlaşması (GATT) 1947 yılında imzalanmış bir çok taraflı anlaşmadır. GATT, Dünya Ticaret Örgütü`nün (DTÖ) öncülüdür ve 1995 yılında yerini DTÖ aldı. Anlaşmanın amacı, dünyadaki ticaretteki tarifeleri ve diğer ticari engelleri azaltmak ve ticaretin genişlemesini teşvik etmekti.

GATT, üye ülkeler arasında ticaretteki tarifeleri azaltmak için birçok tur müzakere gerçekleştirdi. Bu müzakerelerde, bazı ülkelerin ihracat yapmak için şartlarının zorlaştırılabileceği için, tarifelerin azaltılması konusunda uzlaşı sağlandı. GATT, ticaretteki tarifelerin dünya çapında düşürülmesinin yanı sıra, diğer ticari engellerin de ortadan kaldırılmasını teşvik etti.

GATT ile birlikte, ülkeler arasındaki ticaretteki rekabet de arttı. Ancak, bazı ülkeler, diğer ülkelerin ihracatını kısıtlamak için ticari engeller oluşturarak rekabet kurallarını bozuyorlardı. Bunun üzerine, GATT, tek taraflı olarak ticaretteki kısıtlamaları yasaklayan ve ülkeler arasında eşitlik ilkesi uygulayan bir dizi ilke kabul etti.

GATT ayrıca, ülkeler arasında ticaretteki anlaşmazlıkları çözmek için bir dizi prosedür belirledi. Bu prosedür, ülkeler arasında anlaşmazlık olduğunda, tarafların sorunları barışçıl bir şekilde çözmesine olanak tanıyor.

DTÖ`nün kurulmasından sonra, GATT, DTÖ`nün bir parçası oldu. DTÖ, GATT`nin amacını sürdürüyor, ancak daha kapsamlı bir şekilde çalışıyor. DTÖ, ülkeler arasında ticaretin serbestleştirilmesine ve ticarete engel olan diğer faktörlerin ortadan kaldırılmasına odaklanıyor.

Sonuç olarak, GATT, dünya tarihinde ticaretteki en önemli anlaşmalardan biridir. Ticaretteki tarifelerin ve diğer engellerin azaltılması, ülkeler arasında rekabetin artması ve ülkeler arasında anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi için önemli bir temel oluşturdu.